หน้าแรก
คุณธรรมนำหน้า Ethics First | ราคายุติธรรม Competitive Price | สำนึกบุญคุณ Grateful | หนุนความซื่อสัตย์ Honest | ถนัดในงาน Experience | รวดเร็วทันกาล Quick Response | งานรับผิดชอบ Responsible | มอบความพอใจ Satisfaction Guaranteed.  
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

บริษัท สตาร์ลิ้งค์ เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
“Put the right man on the right job”

ซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคาร (ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล) เรามีการฝึกอบรมและให้ความรู้ในงานซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคารให้กับผู้สมัครที่สนใจมาร่วมงานกับเรา "ทำไม่เป็นก็ไม่ใช่ปัญหาแค่เชื่อมั่นว่า คนเรานั้นพัฒนากันได้"
เรามาก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้งานซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคาร แล้วคุณจะรู้ว่างานของเรานั้นได้เปิดโอกาสให้คุณได้ดูแลคนเป็นจำนวนมากอย่างภาคภูมิใจ

หากคุณมีไฟในตัวและรักงานบริการ เราคือบริษัทที่อยู่ในวงการนี้มากว่า 30 ปี "ยินดีต้อนรับค่ะ"

General Electrical Service (ประจำองค์การสหประชาชาติ)
ลักษณะงาน : ควบคุมระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร, งานซ่อมบำรุงทั่งไป > ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน > จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาระบบ อุปการณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
> ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ > งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > ประกันอุบัติเหตุ > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดยูนิฟอร์ม
> วันหยุดพักประจำปี > ค่าล่วงเวลา > อบรมสัมมนา > งานเลี้ยงและกีฬาภายใน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง > มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
> มีความรับผิดชอบในการทำงาน > รักงานบริการ > ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
> แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี > มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : องค์การสหประชาชาติ ราชดำเนิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ช่างประจำอาคาร (ฮีโน่ บางไทร)
ลักษณะงาน : ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > ประกันอุบัติเหตุ > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดยูนิฟอร์ม
> วันหยุดพักประจำปี > ค่าล่วงเวลา > อบรมสัมมนา > งานเลี้ยงและกีฬาภายใน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป > วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง / อิเลคทรอนิกส์ / เครื่องกล / ยานยนต์
> มีความรู้ด้านงานอาคาร 2 ปีขึ้นไป > มีที่พักย่านอยธยา บางไทร
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตึกฮีโน่ บางไทร
จังหวัด : อยุธยา

ช่างประจำอาคาร (รพ.ปทุมธานี)
ลักษณะงาน : ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > ประกันอุบัติเหตุ > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดยูนิฟอร์ม
> วันหยุดพักประจำปี > ค่าล่วงเวลา > อบรมสัมมนา > งานเลี้ยงและกีฬาภายใน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป > วุฒิ ม.3 ขึ้นไป > มีทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาล ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี

ช่างเทคนิค (ประจำบริการงานโครงการ)
ลักษณะงาน : ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,500 - 13,000
สวัสดิการ : เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > ประกันอุบัติเหตุ > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดยูนิฟอร์ม
> วันหยุดพักประจำปี > ค่าล่วงเวลา > อบรมสัมมนา > งานเลี้ยงและกีฬาภายใน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป > วุฒิ ม.3 ขึ้นไป > มีประสบการณ์ซ่อมแอร์ 1 ปีขึ้นไป
> มีความรู้เกี่ยวกับแอร์เบื้องต้น > ออกต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว > ทำล่วงเวลาได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (หลัง ม.รามคำแหง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าช่างเทคนิค (ประจำบริการงานโครงการ)
ลักษณะงาน : ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 15,000
สวัสดิการ : เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > ประกันอุบัติเหตุ > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดยูนิฟอร์ม
> วันหยุดพักประจำปี > ค่าล่วงเวลา > อบรมสัมมนา > งานเลี้ยงและกีฬาภายใน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป > วุฒิ ม.3 ขึ้นไป > มีประสบการณ์ซ่อมแอร์ 2 ปีขึ้นไป
> มีความรู้เกี่ยวกับแอร์และซ่อมแอร์ได้ > ทำล่วงเวลาได้ > มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบต่องาน > ตรงต่อเวลา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (หลัง ม.รามคำแหง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรเครื่องกล (ประจำบริการงานโครงการ)
ลักษณะงาน : ควบคุมงานติดตั้งซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > ประกันอุบัติเหตุ > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดยูนิฟอร์ม
> วันหยุดพักประจำปี > ค่าล่วงเวลา > อบรมสัมมนา > งานเลี้ยงและกีฬาภายใน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป > วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
> มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.)
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (หลัง ม.รามคำแหง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Mobile Developer
ลักษณะงาน : > พัฒนาและออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้
> เขียน Backed สำหรับ Mobile Application Developer ได้ > เข้าใจพื้นฐานภาษา .NET, MSSPL, JSON, Java Script, HTML
> มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API, Facebook API จะพิจารณาเป็นพิเศษ > มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > ประกันอุบัติเหตุ > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดยูนิฟอร์ม
> วันหยุดพักประจำปี > ค่าล่วงเวลา > อบรมสัมมนา > งานเลี้ยงและกีฬาภายใน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย, หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป > วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
> มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.)
หมายเหตุ : มีประกันสังคม และเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : รามคำแหง 24
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ช่างอาคาร คาราบาวแดงตะวันแดง (สีลม)
ลักษณะงาน > ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อัตรา > 1 ตำแหน่ง
สวัสดิการ > เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดฟอร์ม > วันหยุดประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร > เพศชาย อายุ 20-35 ปี > ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีประสบการณ์ด้านงานอาคารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป > ล้างแอร์ เปลี่ยนคอมแอร์ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน > คาราบาวตะวันแดง สีลม
จังหวัด > กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยช่างแอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
ประเภทของงาน > ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / ช่างโลหะ
ลักษณะงาน > เป็นผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ
อัตรา > 20 ตำแหน่ง
สวัสดิการ > เพิ่มเงินพิเศษ ตามประสบการณ์ > ประกันสังคม > เบี้ยขยัน > โบนัส > ชุดฟอร์ม > วันหยุดประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร > เพศชาย อายุ 20-40 ปี > ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ล้างแอร์ เปลี่ยนคอมแอร์ได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ) สามารถทำงานล่วงเวลาได้ รักงานบริการ
สถานที่ปฏิบัติงาน > สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง 24)
จังหวัด > กรุงเทพมหานคร

[แก้ไขล่าสุด มกราคม 2561]

วิธีการรับสมัครงาน

ส่ง E-mail มาที่ -> Starlink@Starlinkthai.com
หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่ -> บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
174 ซ.พระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02-719-1166 ต่อ 825 <-> FAX : 02-318-6885
มือถือ : 087-671-9675 > ติดต่อ คุณนิภาพรรณ หรือ คุณมาลี


 
หน้าแรก Official Website
เกี่ยวกับเรา (About Us)
    -> ประวัติสตาร์ลิ้งค์
    -> เครือข่ายองค์กร
    -> นโยบายบริหาร
    -> ปรัชญาธุรกิจ
บริการของเรา (Services)
    -> ระบบเครื่องกล&ไฟฟ้าครบวงจร
    -> แบบไม่ประจำ 24 ชั่วโมง
    -> อาคารและโรงงาน
    -> ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้ง
สาขาของเรา (Branch)
ลูกค้าของเรา (References)
ผลงานของเรา (Performance)
ข่าวสาร (News)
Facebook #StarLink
บทความ (Knowledge)
กิจกรรม (Activities)
ร่วมงานกับเรา (Jobs)
    -> ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
    -> แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ติดต่อเรา (Contact Us)
แผนที่ Google Map
 
Copyright © 2009 StarLinkTHAI.com Update @ 2017
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: (0)-2719-1166, Fax: (0)-2319-3519, E-mail: starlink@starlinkthai.com