หน้าแรก
คุณธรรมนำหน้า Ethics First | ราคายุติธรรม Competitive Price | สำนึกบุญคุณ Grateful | หนุนความซื่อสัตย์ Honest | ถนัดในงาน Experience | รวดเร็วทันกาล Quick Response | งานรับผิดชอบ Responsible | มอบความพอใจ Satisfaction Guaranteed.  
ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ของท่าน

a00 ข้อมูลส่วนตัว    
  เพศ  
  ชื่อ-นามสกุล :
  วัน เดือน ปีเกิด : (วัน-เดือน-ปี เช่น 25-08-2510)
  สถานสภาพ :

  สัญชาติ :
  ศาสนา :
  เบอร์โทร :
  E-mail :
  ที่อยู่ปัจจุบัน :
  สถานภาพทาง ทหาร :
  ส่วนสูง : เซนติเมตร
  น้ำหนัก : กิโลกรัม
  งานที่ต้องการสมัคร
  ตำแหน่งงานที่สมัคร :
  เงินเดือน : บาท
  การศึกษา    
  วุฒิการศึกษาสูงสุด :
  สถานศึกษา :
  เกรดเฉลี่ยสะสม :
  ปีที่จบ (พ.ศ.) :
  ความสามารถพิเศษ
  ด้านคอมพิวเตอร์ :
  ภาษา :
  ประสบการณ์    
  ชื่อบริษัทที่ทำ :
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. :
  ตำแหน่ง :
  เงินเดือน : บาท
  หน้าที่ :
     
 
หน้าแรก Official Website
เกี่ยวกับเรา (About Us)
    -> ประวัติสตาร์ลิ้งค์
    -> เครือข่ายองค์กร
    -> นโยบายบริหาร
    -> ปรัชญาธุรกิจ
บริการของเรา (Services)
    -> ระบบเครื่องกล&ไฟฟ้าครบวงจร
    -> แบบไม่ประจำ 24 ชั่วโมง
    -> อาคารและโรงงาน
    -> ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้ง
สาขาของเรา (Branch)
ลูกค้าของเรา (References)
ผลงานของเรา (Performance)
ข่าวสาร (News)
Facebook #StarLink
บทความ (Knowledge)
กิจกรรม (Activities)
ร่วมงานกับเรา (Jobs)
    -> ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
    -> แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ติดต่อเรา (Contact Us)
แผนที่ Google Map
 
Copyright © 2009 StarLinkTHAI.com Update @ 2017
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: (0)-2719-1166, Fax: (0)-2319-3519, E-mail: starlink@starlinkthai.com