หน้าแรก
คุณธรรมนำหน้า Ethics First | ราคายุติธรรม Competitive Price | สำนึกบุญคุณ Grateful | หนุนความซื่อสัตย์ Honest | ถนัดในงาน Experience | รวดเร็วทันกาล Quick Response | งานรับผิดชอบ Responsible | มอบความพอใจ Satisfaction Guaranteed.  
ประวัติความเป็นมา บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติความเป็นมา บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
(STARLINK THAILAND CO.,LTD)

บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งขึ้นในปี 2550 เกิดจากการรวมกิจการของบริษัทในเครือ 2 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท ลิ้งค์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Link Service (Thailand) co.,Ltd )
2. บริษัท สตาร์เซอร์วิส แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Starservice and Management co.,Ltd)

ซึ่งการรวมบริษัทที่มีความชำนาญงานด้านระบบปรับอากาศ เครื่องกล และไฟฟ้า ชั้นนำ 2 บริษัท จะทำให้บริษัทมีจำนวนพนักงาน วิศวกร และช่างบริการมากขึ้น จำนวนผู้ที่มีความรู้ความชำนาญงานสาขาต่างๆ มาก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ และบริการระบบเครื่องกล ไฟฟ้าในอาคาร และสถานประกอบการ ต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพ และต่างจังหวัด อย่างมีคุณภาพ เน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ มีการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง และควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ดูแลงานบริการ ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน

ภายใต้ นโยบาย "มุ่งมั่นให้การบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริการ อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบัน บริษัทได้รับการพัฒนา และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้า ว่าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านงานระบบปรับอากาศในประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)
1. มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
3. มอบการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา ในราคาที่เหมาะสม

ปรัชญาการทำงาน (Work Philosophy)
1. ลูกค้าสำคัญที่สุด
2. ทำงานแบบมืออาชีพ
3. หัวใจให้บริการ
4. ซื่อสัตย์สุจริต

 
หน้าแรก Official Website
เกี่ยวกับเรา (About Us)
    -> ประวัติสตาร์ลิ้งค์
    -> เครือข่ายองค์กร
    -> นโยบายบริหาร
    -> ปรัชญาธุรกิจ
บริการของเรา (Services)
    -> ระบบเครื่องกล&ไฟฟ้าครบวงจร
    -> แบบไม่ประจำ 24 ชั่วโมง
    -> อาคารและโรงงาน
    -> ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้ง
สาขาของเรา (Branch)
ลูกค้าของเรา (References)
ผลงานของเรา (Performance)
ข่าวสาร (News)
Facebook #StarLink
บทความ (Knowledge)
กิจกรรม (Activities)
ร่วมงานกับเรา (Jobs)
    -> ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
    -> แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ติดต่อเรา (Contact Us)
แผนที่ Google Map
 
Copyright © 2009 StarLinkTHAI.com Update @ 2017
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: (0)-2719-1166, Fax: (0)-2319-3519, E-mail: starlink@starlinkthai.com